25. května, 13:00 / Komentovaná prohlídka – Mezi sídlištěm a městem
23. 05. 2013

Mezi sídlištěm a městem

Aneb
OBYTNÝ SOUBOR ČERNÝ MOST II – VÝSTAVBA Č. 4

Kurátor: Jana Pavlová
Architekti: architektonické studio HÉTA s.r.o

Výstava Mezi sídlištěm a městem sleduje architektonickou proměnu Černého Mostu na konci 90. let, kdy zde začal vznikat z popudu Magistrátu hl.m. Prahy nový obytný soubor v těsné blízkosti stanice metra. Jednalo se o čtvrtou výstavbu obytného celku na Černém Mostě, která měla být původně v návaznosti na předchozí etapy z 80. let panelovým sídlištěm. Po revoluci se však vše změnilo a na území byla vypracována nová urbanistická studie. Zakázkou byli pověřeni architekti z Architektonického ateliéru HÉTA s.r.o., kteří se v návrhu snažili vymezit vůči stávajícímu uniformnímu charakteru sídliště návratem k tradičním hodnotám městského prostředí. Nový obytný soubor měl fungovat jako kompaktní celek městské čtvrti založené na pravidelné pravoúhlé síti ulic vymezených blokovou zástavbou, kde jednotlivé budovy podléhají individuálnímu architektonickému výrazu s důrazem na pestrou skladbu hmot a barev.

mezi-sidlistem-a-mestem

Relaxační plochy veřejně přístupných vnitrobloků, prostory náměstí s atrakcemi uměleckých děl a drobné architektury a také obnovená funkce ulic s aktivními zónami obchodních parterů a předzahrádkami nastartovaly iniciativu za zkvalitnění zdejšího životního prostředí. Výstava představí soubor v počáteční podobě, kterou přinesla urbanistická studie, která byla architekty rozpracována v projektech jednotlivých obytných bloků. Zároveň bude vypovídat o tom, do jaké míry se podařilo počáteční vize projektu naplnit. Součástí výstavy bude komentovaná procházka s jedním z autorů ing. akad. arch. Vladimírem Štulcem.

Sdílejte sipka

mezi-sidlistem-a-mestem