“Kultura, v široké škále od lokálních volnočasových aktivit až po inovativní umělecké projekty, je klíčovým potenciálem rozvoje města. Kultura je lokální záležitostí a tvoří ji lidé. Tvůrčí potenciál obyvatel v daném místě je tak významným strategickým kapitálem, kterým město disponuje. Aby se takový potenciál dal využít, je zapotřebí vzájemné otevřené, osobní a transparentní diskuse těch, kteří město užívají s těmi, kteří jej spravují. Jedině tak se dají nalézt nová tvůrčí řešení, šitá na míru potřebám daného místa, která povedou ke zvýšení kvality života lidí, kteří zde žijí.

Pěstujme město, ve kterém žijeme! Pečujme o svou kulturu!”

David Kašpar

Street For Art 2013
BLACKVILLE
Park kultury, oddechu a městského plánování
22. – 29. 5. 2013, Praha, Černý Most

Program 2013: 

Otevřený úřad – diskutujte o městě, v jakém žijete a tvořte město, v jakém žít chcete

Město je živý organizmus. Aby takový systém přirozeně a dobře fungoval, musí spolu jeho zástupci komunikovat. Street For Art 2013 tak nabídne sérii debat, diskuzí, tvůrčích dílen a veřejných prezentací, ve kterých rezonuje téma městského plánování se zapojením obyvatel a aktivních uživatel města, tedy VÁS. To vše a za účastí zástupců městské části Praha 14, odborníků, urbanistů, sociologů, architektů a umělců a ve veřejném prostoru, na stanici metra Černý Most, v lokaci, která byla ještě do nedávna téměř deset let opuštěným staveništěm a místem nikoho.

Otevřený úřad je série odpoledních debat v „nových úředních hodinách“ od 16:00 – 20:00 hodin, mezi nimiž nechybí veřejné projednání problematických lokalit Prahy 14 (metro Hloubětín, metro Černý Most), speciální víkendová tvůrčí dílna na vizi města, kolektivní umělecký tvůrčí brainstorming nad mapou metropole, ale také debaty s celopražskými programovými partnery (Ozvučná deska – lokální speciál, Hlídači města – prezentace mapující pražské kauzy poslední doby, debata 4 stoly pro veřejnou správu kultury).

Otevřený úřad je vaše veřejná správa ve veřejném prostoru a v novém prostředí Blackville – parku pro kulturu, oddych a městské plánování.

Nestačí plánovat, je třeba začít plánovat kulturně.

Tři černoši aneb panoptikum městských legend

Helena Blašková, Marie Hladíková, Johana Švarcová

Už jste slyšeli tu historku o pískající tarantuli z Ikei? Nebo tu o Candymanovi z Čikága? O zlém Santa Clausovi kradoucí dětem pupíky? A příběh kočičí mámy starající se marně o každé nalezené zvíře? Tak tedy tu o černé díře z Čerňáku? Že tomu nevěříte? Nemusíte! Tyto příběhy vám přesto zalezou pod kůži a už se vás nepustí po zbytek života – jako černé fluidum, jako váš druhý stín! Možná se nestaly, ale nikdy si nemůžete být jistí!

Tři černoši v tunelu aneb panoptikum městských legend je třicetiminutový „živý obraz“, instalace a performance, které spojují hned několik neuvěřitelných městských legend z různých koutů světa. Na jedné scéně se v bohatém výtvarném zpracování setkávají podivné bytosti z těch nejzapomenutějších světových sídlišť a stejně jako v muzeu voskových figurín i tady se zdá, že se občas pohnou… Městské legendy možná nejsou pravdou, ale zcela jistě jsou součástí naší identity a našeho města. Umělecké zpracování: Marie Hladíková, Helena Blašková. Hudba: Johana Švarcová.