Název konference Praga Caput Cultura vychází ze středověkého přívlastku Praga Caput Regni (Praha hlava království), který je od roku 1518 vyznačen na Staroměstské radnici. Jak název napovídá, Praha zastává vedoucí pozici v kulturním dění země. Zůstává však otázkou, do jaké míry může město tuto pozici podporovat a kulturu účinně rozvíjet tak, aby byla kvalitní ale zároveň dostupná všem. Účelem konference je proto pokládat otázky týkající se kulturní politiky Prahy a hledat odpovědi, jak mohou orgány města tyto otázky řešit.

Umístění konference v okrajové lokalitě Prahy v rámci festivalu Street For Art napovídá, že pozornost bude věnována otázkám kulturní politiky Prahy v celé její šíři – od centra po periferní oblasti. Struktura programu je vytvořena tak, aby reagovala na témata, která se stavbou kulturní politiky velmi úzce souvisí, např. turismus, podnikání v kreativním sektoru, výzkum a mapování kulturní infrastruktury a další (viz program).

Dvoudenní program nabídne svižné diskusní panely bez powerpoitových prezentací zaměřené na různé pohledy řečníků na společné téma a dále diskusi s publikem. Odpoledne bude věnováno seminářům vedeným zkušenými profesionály ze zahraničí v dostatečné délce tak, aby výsledkem semináře mohl být konkrétní návrh projektu, který bude možné v Praze realizovat a zlepšit tak rozvoj dané oblasti.

Konference bude probíhat v českém i anglickém jazyce se simultánním překladem.