Eva Žáková

 

Ředitelka Institutu umění / Head of Arts Institute

 

Eva Žáková se narodila v roce 1961, absolvovala Katedru knihovnictví a vědeckých informací na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.  Před rokem 1989 pracovala v Art Centru (výstavní a prezentační projekty v zahraničí, reklamní programy). Mezi lety 1991–1995 působila v Divadelním ústavu v oddělení videotéky Kyliánovy nadace a v letech 1998–2000 byla vedoucí Oddělení marketingu Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. Od roku 2001 je vedoucí České kanceláře programu EU Culture a od roku 2005 vedoucí oddělení Institutu umění IDU (Institut umění – Divadelní ústav). Je hlavní řešitelkou výzkumných projektů podpořených Ministerstvem kultury ČR: Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006–2011) a Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007–2011).

http://www.culturenet.cz/