James Thomas

 

Ředitel Hackney Music Service, městská část Hackney, Londýn / Head of Hackney Music Service, London

 

James Thomas studoval hudbu na Goldsmith College a na University of York, a věnuje se komunitnímu hudebnímu vzdělávání od roku 1986. James má za sebou praxi jako hudební režisér, skladatel a muzikant v řadě divadelních a komunitních projektech. Působil jako koordinátor Lewisham Academy of Music and Partnerships a komunitní leader na konzervatoři v Blackheath. V roce 2000 byl James pověřen založením a vedením Instrumental Service v Hackney, kde založil výuku hudebních nástrojů a zpěvu v rámci městské části a inicioval vznik řady souborů, příležitostí pro vystupování, prázdninových kurzů, projektů pro děti a mladistvé a nastavil cesty pro rozvoj skrze spolupráci s dalšími organizacemi v rámci oblasti. Dále se věnoval profesnímu rozvoji hudebníků, učitelů a poskytovatelů komunitních kulturních služeb, pracoval s lokálními umělci a vzdělávacími pracovníky v rámci projektů Creating Sources a SHOWSHOW.

 

V roce 2012 úspěšně vedl rozvoj Hackney Music Education Hub a propojil 25 – 30 lokálních poskytovatelů v oblasti hudebního vzdělávání za účelem stanovení společných cílů a ambicí pro vysoce kvalitní hudební rozvoj dětí a mladistvých v rámci městské části. Skrze sdílení znalostí a zdrojů Hackney dnes disponuje rozsáhlou sítí organizací, které zaručují přístup mladistvých ke kvalitnímu rozvoji v oblasti hudby.