Jaroslav Novák

Vedoucí oddělení vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení, Český statistický úřad / Head  of  education, health, culture and social security  statistics section, Czech statistical office

Jaroslav Novák se narodil v roce 1948 a vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, v pozdějších letech studoval filozofii a ekonomii na Univerzitě Karlově. V začátcích své profesní kariéry se věnoval finančnímu managementu a účetnictví, od roku 1982 se věnuje statistice. Jaroslav Novák publikuje v recenzovaných periodikách a účastní se mezinárodních konferencí, setkání a workshopů. Řadu let spolupracuje s mezinárodními výzkumnými organizacemi jako Eurostat, OECD, WB, Unicef atd. Podílí se na organizaci a metodologii statistického zkoumání v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení, je spoluautorem Satelitního účtu kultury. Zodpovídá za chod oddělení a metodiku statistického zkoumání příslušných odvětví. Je jedním z předních odborníků na oblast kvantitativního zkoumání kreativních odvětví v ČR.