Michal Křivohlávek

Pracovník pro komunikaci s občanskými sdruženími, MČ Praha 10 / Officer for local civic initiatives, Prague 10

Michal získal magisterský titul i doktorát na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své doktorské práci se věnoval tématu vztahů veřejného prostoru, jeho vnímání obyvateli města z pohledu antropologie. V letech 2005 – 2006 se účastnil studijního pobytu na Kodaňské univerzitě na katedře antropologie. Svou profesní kariéru začínal jako koordinátor festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět oranizace Člověk v tísni. Dále se angažoval v řadě občanských iniciativ a soustředil se především na rozvoj cyklistické dopravy v Praze, jako programový ředitel a mluvčí sdružení Auto*Mat. Od ledna roku 2013 je zaměstnán na úřadu Městské části Praha 10, kde se zabývá komunikací s veřejností a občanskými iniciativami, zapojuje veřejnost do diskuse s úřadem, především v otázkách využití veřejného prostoru. Mluví anglicky a rusky a žije v Praze na Letné.