Olga Škochová Bláhová

Odborná konzultantka v oblasti kulturní politiky / Senior consultant in cultural policy

Vystudovala obory scénografie, divadelní antropologie na Divadelní fakultě AMU, a externě kreativní komunikaci na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. V rámci platformy Kvas o.s. se věnuje kulturní politice a participativnímu kulturnímu plánování pro města v České republice. Spolupracovala a spolupracuje s městy a obcemi Praha, Plzeň, Pardubice, České Budějovice, Písek, Městská část Praha 14, Úsilné. Aktuálně se podílí na tvorbě Strategického plánu hlavního města Prahy a Strategie pro kulturu a kreativitu v Pardubicích. Pro MČ Praha 14 spolupracovala na Strategii pro kulturu, sport a volný čas. Podílela se na přípravě Programu rozvoje kultury města Plzně na léta 2009 – 2019,  který byl připraven v rámci kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015. Vede diskuse, workshopy a semináře. Ve spolupráci s Plzní EHMK 2015 a iniciativou Za Česko kulturní připravila již čtyři ročníky projektu kreativního konferenčního formátu Kulturquell – Evropský kulturní thinktank a semináře Culture friendly city / město přátelské kultuře. Je členkou koncepčního týmu Metropolitní ozvučné desky Primátora Hlavního města Prahy.