DEN 1


9:30      ZAHÁJENÍ

 

PANELOVÁ DISKUSE I.

Čím je kultura pro město? Výkladní skříní, obchodním artiklem nebo životadárnou složkou aktivující jeho obyvatele? Cílem panelové diskuse je představit různé pohledy na roli kultury ve městě.

Diskutují:

Weston Stacey

Ernst Woller

Krzysztof Nawratek

Jiří Fajt

moderuje: Petr Vizina


11:15  PANELOVÁ DISKUSE II.

Kde se protíná kultura Pražanů a kultura návštěvníků Prahy? Existuje způsob, jak nalákat návštěvníky na jedinečnost města/místa a zároveň nezadusit jeho přirozenost? Cílem panelu je najít inspiraci, jak propojit svět návštěvníků a lokálních kulturních organizací v Praze.

Diskutují:

Andrea Kostner

Václav Novotný

Šárka Tittelbachová

Petr Šourek

moderuje: Pavlína Kvapilová


13:30  PANELOVÁ DISKUSE III.

Co je to umění ve veřejném prostoru? Spočívá definice veřejného a soukromého majetku pouze ve vlastnickém právu? Kdo by měl nést zodpovědnost za veřejný prostor a proces jeho náplňování/využívání umělci? Panel reaguje na potřebu sladit práci umělců ve veřejném prostoru se zájmy města Prahy a jeho a občanů.

Diskutují:

Martina Taig

Benjamin Foerster-Baldenius

Harry Sachs

Marcela Straková

moderuje: Šárka Havlíčková


15:00   SEMINÁŘ I.

(tématicky navazuje na PANELOVOU DISKUSI I.)

Hlavní město Praha zatím nezavedlo způsob, jak vést diskuzi o aktuálních tématech týkajících se kulturního sektoru. Myslíte si, že by taková diskuse byla přínosem pro kulturní sektor? Jaká by měla být forma této diskuse? Kdo by měl takovou diskuzi zaštiťovat a jakým způsobem by její obsah měl být reflektován vedením města?

Vedoucí semináře: Lukáš Jiřička

Délka: 135 minut (15 minut přestávka)


15:00    SEMINÁŘ II.

(tématicky navazuje na PANELOVOU DISKUSI II.)

Ústředním tématem pracovního setkání bude zprostředkování kontaktu návštěvníků s kulturou v městských částech Prahy. Pracovní skupina bude hledat společná řešení vedoucí k rovnováze mezi potřebami návštěvníků, nabídkou kulturních organizací a nástroji městské správy cestovního ruchu.

Vedoucí semináře: Andrea Kostner & Šárka Tittelbachová

Délka: 135 minut (15 minut přestávka)


15:00    SEMINÁŘ III.

(tématicky navazuje na PANELOVOU DISKUSI III.)

Veřejný prostor je dějištěm města. Umění a kultura jsou jeho důležitou součástí. Potřebuje Praha koordinátora, jehož úkolem by bylo propojovat úřady s umělci a umělce s úřady, pomáhat vzájemné komunikaci a iniciovat vznik nových uměleckých projektů v ulicích? Součástí setkání je diskuse o mantinelech pro svobodné umění ve veřejném prostoru.

Vedoucí semináře: Benjamin Foerster Baldenius & Marcela Straková

Délka: 135 minut (15 minut přestávka)