DEN 2


9:30     ZAHÁJENÍ

 

PANELOVÁ DISKUSE I.

 

O kultuře v městských částech Prahy. V čem tkví rozvoj lokální kultury? Existuje možnost, jak projevy lokální kultury podporovat či iniciovat? Příklady z praxe napovídají, že lze pěstovat kulturu i jinde, než v centru Prahy. Jaké jsou možnosti a meze lokální kultury? Čím je lokální kultura v Praze specifická?

Diskutují:

Roland Zarzycki

James Thomas

Radek Vondra

Michal Křivohlávek

moderuje: Olga Škochová


11:15  PANELOVÁ DISKUSE II.

 

Jaké jsou možnosti strategického plánování kultury? Jaká data jsou užitečná k vytváření úspěšných strategických rozhodnutí v oblasti kultury a jaké analýzy přinášejí nejlepší podklady pro evaluaci současného stavu? Jaké jsou limity strategického plánování založené pouze na datech?

Diskutují:

James Doeser

Lia Ghilardi

Jaroslav Novák

Eva Žáková

Moderuje: Petr Návrat

 


13:30  PANELOVÁ DISKUSE III.

 

Cílem panelu je představit pohledy diskutujících odborníků na téma existence a významu podnikatelských subjektů v kreativním sektoru pro město. Panel bude klást otázky jako: Proč a jak by mělo město podporovat podnikání v kreativním sektoru? V čem se podnikání v kreativním sektoru liší od ostatních druhů podnikání? Jakou roli hrají občané při vytváření kulturního produktu? Jaké jsou možnosti a přínos vytváření kreativních inkubátorů?

Diskutují:

Calvin Taylor

Jana Vinšová

Petr Suška

Erik Geuss

moderuje: Milota Sidorová

 


15:00    SEMINÁŘ I.

(tématicky navazuje na PANELOVOU DISKUSI I.)

Jakými nástroji může město přispět k podpoře kulturního dialogu ve svých lokalitách? V čem tkví přínos spolupráce kulturních organizací v rámci městských částí a specifických lokalit? Jak je možné odstranit bariéry této spolupráce a pomoci vniku lokálních sítí? Pracovní skupina se specializuje na hledání možností podpory a iniciace lokálních kulturních sítí.

Vedoucí semináře: James Thomas & Michal Křivohlávek

Délka: 135 minut (15 minut přestávka)

 


15:00    SEMINÁŘ II.

(tématicky navazuje na PANELOVOU DISKUSI II.)

Jak správně mapovat kulturní infrastrukturu v Praze? Jaké analýzy městu chybí, aby mohlo úspěšně reagovat na potřeby kulturního sektoru? Jakou roli ve strategickém plánování hraje výzkum potřeb publika? Pracovní skupina pod vedením Jamese Doesera a Liy Ghilardi se zaměřuje na představení výzkumu kulturního sektoru pro strategické plánování ve Velké Británii s aplikací na prostředí ČR/Prahy.

Vedoucí semináře: James Doeser & Lia Ghilardi

Délka: 135 minut (15 minut přestávka)

 


15:00    SEMINÁŘ III.

(tématicky navazuje na PANELOVOU DISKUSI III.)

Kreativní odvětví reprezentují současný trend v rozvoji ekonomiky. Jejich hybatelem je tvůrčí proces. Myslíte si, že by si tato odvětví zasloužila svého koordinátora? Měl by být zaměstnancem magistrátu či fungovat zcela nezávisle? Pod který odbor/sekci veřejné správy by měl takový koordinátor patřit? Seminář pod vedením Calvina Taylora (University of Leeds) bude zaměřen na hledání cesty k úspěšnému rozvoji podnikání v kreativních odvětvích v Praze. Představeny budou příklady dobré praxe ze zahraničí.

Vedoucí semináře: Calvin TaylorJana Vinšová

Délka: 135 minut (15 minut přestávka)