Street for Art 2014

Lokální festival celoměstského významu aneb Poslední festival

Festival Street for Art 2014 je posledním ročníkem sedmiletého cyklu hledání významu lokální kultury pro život v okrajových částech Prahy. Přes street art, sousedství, současné umění periferie, komunitní divadlo, architektonické intervence ve veřejném prostoru, participativní plánování až po tvůrčí spoluutváření místa ukončuje festival svou misi na Černém Mostě. Poslední ročník se tak věnuje samotnému městotvornému a komunitotvornému významu kultury.

Festivalový program je tak snad více než kdy dříve utvářen samotnými obyvateli Černého Mostu. Své příběhy vyprávějí ve storytellingovém divadle, připravují dětská odpoledne, stanou se přímou součástí několikadenních happeningů výstavy kurátorky Lenky Lindaurové a hudební program mapuje místní amatérskou scénu.

Součástí festivalu je také mezinárodní konference o celopražské kultuře – Praga Caput Cultura / Praha, hlavní město kultury. Praha zastává vedoucí pozici v kulturním dění země. Zůstává však otázkou, do jaké míry může město tuto pozici podporovat a kulturu účinně rozvíjet tak, aby byla kvalitní ale zároveň dostupná všem. Účelem konference je proto pokládat otázky týkající se kulturní politiky Prahy a hledat odpovědi, jak mohou orgány města tyto otázky řešit. Pozornost bude věnována otázkám kulturní politiky Prahy v celé její šíři – od centra po periferní oblasti.

Přejme si, aby se poslední ročník festivalu Street for Art na Černém Mostě vydařil. Bylo by to dobré znamení pro kulturu celé Prahy. Především proto, že Street for Art není festivalem, ale principem. Takovým, který se dokáže rozvíjet po dobu celého roku, přirozeně, s místními organizátory, a to i těmi, kteří s pořádáním vlastních akcí a realizací autorských projektů neměli donedávna společného nic kromě nesplněných přání a skrytých pokorných ambicí. Jsme rádi, že něco podobného se na Černém Mostě stává každodenní realitou.

David Kašpar, Michaela Hečková, Street for Art 2014